28 ژانویه 2020
ژانویه 28, 2020

بیوفیدبک، مزایا و عوارض آن

ژانویه 28, 2020 0 دیدگاه

بیوفیدبک، مزایا و عوارض آن

بیوفیدبک( به انگلیسی: Biofeedback) روش ی کامل کننده و جایگزین براي دارو درمانی است که در آن می آموزیم عملکردهای بدن من جمله ضربان قلب را با کمک ذهن کنترل نماییم.
در بیوفیدبک به حسگرهای الکتریکی وصل می شوید که به شما کمک ميکند اطلاعاتی دربارهٔ بدن خود را دریافت و اندازه‌گیری نمایید، حسگرهای بیوفیدبک به شما می آموزد که چطور تغييرات ظریف و ماهرانه ای در بدن خود، به عنوان مثال آرام کردن بعضی ماهیچه ها را کم کم انجام دهید تا به آنچه می خواهید، به عنوان مثال کاهش تنش، برسید.

در اصل بیوفیدبک وضعیت سلامت و عملکرد فیزیکی، به فرد قدرت استفاده از افکار براي کنترل بدن را ميدهد . بیوفیدبک اکثراً بعنوان یک روش آسودگی بکار میرود .

مزایای بیوفیدبک بر ديگر شیوه های درمانی چیست؟

ایده آل ترین شیوه های درمانی آن هایی هستند که در آنها خود مراجع، عامل درمان است که یکی از این روشها ، درمان با بیوفیدبک است. در درمان دارویی یا درمانهای روانشناختی مراجعان خود را وابسته به درمان می دانند و به دنبال شیوه های جدیدی مانند درمان با بیوفیدبک هستند که بتوانند با بکار گیری آن، علایم و مشکلات روانشناختی خود را برطرف نمایند. بعضی از روش ها و شیوه های درمانی شایع مثل ریلکسیشن، یوگا و مدیتیشن بر این دستور تأکید دارند ولی در این فرآیند مشکلی موجود است و آن این است که برخی از مراجعان قابلیت یادگیری مناسبی ندارند و با توضیح ها شفاهی نمی توانند دستورالعمل های درمانی و روش ها را به درستی انجام دهند.

به عنوان مثال روانشناس به مراجع، ریلکسیشن و یا تنفس دیافراگمی و عمیق را اموزش ميدهد ولی مراجع از طريق این توضیحات شفاهی قادر به یادگیری کامل نیست و در نتيجه جواب مناسبی از درمان نمی گیرد. مثالی ديگر از این روش ها، یوگا و مدیتیشن است. در واقع این درمان ها به خاطر خودکفا کردن مراجع در کنترل علایم خود طراحی شده اند ولی این دستور در بعضی از موردها میسر نمی شود. در حالی که این مشکل در درمان با بیوفیدبک برطرف شده است و مراجع می تواند با اگاهی از علایم زیستی خود، مناسب با موقعیت و هدف خود، در کنترل علایمش خودکفا شود.

علل تمایل بیماران به استفاده از بایوفیدبک چیست؟

احتیاج به داروها را حذف ميکند یا کاهش ميدهد .

براي آنهایی که در وضعیت خود تحمل دارو ندارند، می تواند درمانی جایگزین باشد.

هنگامی که داروها خوب پاسخ نمی دهند، می تواند مورد دیگری باشد.

در بعضی شرایط موقع حاملگی، می تواند جایگزین داروها باشد.

به اشخاص کمک ميکند کنترل سلامتی خود را به دست گیرند.

بیوفیدبک،با بیوفیدبک آشنا شویم،بیوفیدبک درمانی
بیوفیدبک درمانی

انواع شیوه های بایوفیدبک

امواج مغزی

در این شیوه حسگرهایی بر روی سر نصب ميشود ، از طريق این حسگرها و با کمک دستگاه الکتروانسفالوگرام( EEG) امواج مغزی تفسیر میشوند .

نوروفیدبک

نوروفیدبک بحث برانگیزترین شکل درمانی بایوفیدبک است. درواقع نوروفیدبک بازآموزی الگوهای امواج مغزی است. هرچند در این شیوه بحث است، ولی روزبه روز محبوبیت بیشتری پیدا ميکند ، به ویژه در درمان انواع اختلالاتی مانند: بیماری افسردگی، فیبرومیالژیا( دردهای اسکلتی- عضلانی)، اختلال کم توجهی- بیش فعالی( ADHD) و اعتیاد به الکل. در شیوه نوروفیدبک، چند سنسور اندازه‌گیری به سر شما وصل میشوند و فعالیت های الکتریکی مغز را محاسبه ميکنند .

شما در وضعیت استراحت قرار گرفته و آغاز به یک بازي ویدئویی خواهید کرد. این بازي صرفا به وسیله امواج مغزی شما کنترل می شود و نسبت به الگوهای امواج مغزی شما عکس العمل نشان ميدهد . همانطور که شما درگیر بازي هستید، متخصص نوار امواج مغزی( EEG) شما را که به یک دستگاه مجزا منتقل میشود ، محاسبه ميکند . براي کسب کردن نتيجه ای قابل توجه و پایدار، اغلب پزشکان دست کم 20 جلسه درمانی را سفارش ميکنند ، اگرچه درصورتی که این شیوه بدرستی انجام شود، شما در همان جلسات نخست اثرهای بهبودی را مشاهده خواهید کرد.