28 ژانویه 2020
ژانویه 28, 2020

افراد حسود و راههای برخورد با این افراد

ژانویه 28, 2020 0 دیدگاه

افراد حسود و راههای برخورد با این افراد

حسادت، ویژگی ای ناپسند و به شدت خطرناک است که میتواند سبب ازار خود فرد و اطرافیان وی شود. حسادت یکی از رفتارهایی است که فرد حسود نمی تواند مخفی کند. وجود حسادت در آدمی علامت هایی دارد که هر کس میتواند با بررسی خود پی ببرد که آیا به بیماري حسادت مبتلا است یا نه.

علامت هایی که یادآوری ميشود هرکدام به تنهاییعلامت قطعی حسد نیست و مردمانی که حسود نیستند هم دارای برخی از این صفات ميباشند پس اگر نمونه ای از آنها در کسی دیده شد نباید حکم کرد که وی حسود است. بلکه یادآوری این علائم براي خود انسان است که هر موقع یکی از آن ها را درخود یافت خویش را تحت مطالعه قرار دهد که آیا بدین بیماري دچار شده است یا نه.

از نشانه های آدم حسود این ها هستند:

از ناراحتی دیگران شاد میشه

اگر کار اشتباهی انجام بدیم ما رو بسیار سرزنش می کنند

اگر در مسیر موفقیت باشیم همش به ما میگه که تو نمی تونی

از دیگران حُسن جویی و تعریف نمی کنند

با ما خيلي پرخاشگرانه صحبت ميکنند

پشت سر ما غیبت ميکنند

به ما بی توجهی نشون میدند و خودشون رو میگیرند

و …

نحوه برخورد با آدمهای حسود

ارتباط مؤثر

حس تان را به آدم حسود بگویید. هنگامی که با دوستی صحبت می کنید که رفتارهای حسادت آمیز نسبت به شما دارد، برای این که احساسات تان را به وی منتقل کنید، از جمله های اول شخص استفاده کنید. یعنی اینطور آغاز کنید:« من حس می کنم…» و بعد احساسات تان را در خصوص موضوعی خاص که وی گفته یا انجام داده، توضیح دهید.

روش اگه جایش بودم:

از روش اگه جایش بودم استفاده کنید.

در این روش هنگامی که یک فرد حسود را می بینید که چه طور با یک فرد ديگر برخورد ميکند ، خوب توجه کنید که نفر دوم چطور برخورد ميکند

و در دل خود بگویید اگه من جایش بودم فلان کار را می کردم.

خوب فکر کنید که اگر جای وی بودید چه کار می کردید.

این رفتارها را که در یک دفتر بنویسید. پس از چند ماه کلی تجربه به دست آورده اید و کلی پیشرفت نموده اید .

اگر آدمی بوده اید که تا با حال با بی تجربگی مورد سواستفاده آدم های پلید دور و برتان واقع می شده اید،

باید بگویم که اصولا مغز انعطاف خاص خود را دارد، طوری که میتوانید کم کم تجربه کسب کنید و بهتر با این اشخاص مبارزه کنید.

شما کم کم یاد می گیرید که در در برابر هر عکس العمل این اشخاص، اتخاذ چه تکنیکی سودمندتر و عقلایی تر است.

به عنوان مثال یاد می گیرید که بجاي این که یک جمله و طعنه آن ها ارامش شما را به هم بزند، نشان بدهید که عین خیالتان نیست

و با نشان دادن خونسردی و یک تبسم، نشان بدهید که حمله آن ها چه قدر سست و بیهوده بوده است. و در پایان بجاي این که شما دچار تنش شوید، تنش را در خود آن ها ایجاد می کنید.